گارانتی

خدمات گارانتی مودم

مشروط به رعایت شرایط گارانتی، مودم های مرکز اینترنت آراد از تاریخ خرید دارای یک سال گارانتی هستند.

شرایط گارانتی:

در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، مودم از گارانتی خارج خواهد شد.

  • مخدوش یا پاره شدن برچسب پلمب مودم
  • مخدوش شدن شماره سریال مودم
  • ضربه خوردگی یا آب دیدگی مودم
  • ایرادات ناشی از نوسانات برق
  • انجام هرگونه تعمیرات توسط افراد غیر مسئول
  • آداپتور مودم شامل گارانتی نمی باشد

برای تعویض مودم، تحویل فاکتور خرید و جعبه و محتویات آن الزامی است.

محتویات داخل جعبه:
  • دستگاه مودم
  • آداپتور برق
  • کابل LAN-RJ45

مراکز ارائه دهنده خدمات گارانتی مودم

خوزستان، اهواز، چهارراه طالقانی، بازاربزرگ کامپیوتر،طبقه همکف،واحد 115

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-146858512-1'); google-site-verification=GSHr1lG9pe7X-v9ErGegViMRJg2mqjcOpjI8ke6Lb0U